Europeiske sertifisering / godkjennings standard

EN 12941 - Krav, prøving, merking 

Åndedrettsvern
- Batteridrevet enhet med hjelm eller hette.

Denne europeiske standarden angir minimumskrav for batteridrevet enheter med en hjelm eller en hette med gass, partikkel eller kombinasjonsfilter. Godkjenningen dekker ikke utstyr beregnet for bruk i situasjoner der det er eller kan være fare for oksygen mangel (oksygen mindre enn 17% av volumet). Godkjenningen dekker ikke utstyr i forbindelse med flukt eller evakuering.

I tillegg til å være sertifisert etter EN12941 må det batteridrevne systemet også bli sertifisert opp mot et hodesett (hette, hjelm eller skjerm). Når dette er testet vil det totale produktet (batterivifte + hodesett) få tildelt en klasse som definerer dens egenskaper til å beskytte.

KlasseLekkasje inn i maskeTest av slangestyrkeKrav til alarmsystemNBF
TH110 %50 NNei10
TH22 %100 NJa50
TH30,2 %250 NJa500

Det aktuelle produktet (batterivifte + hodesett) vil sammen med EN12941:KLASSE få definert en nominell beskyttelsesfaktor. (NBF). Vær oppmerksom på at flere land benytter egne beskyttelsesfaktore - vi benytter europeisk standard.

EN 12942 - Krav, prøving, merking 

Åndedrettsvern
- Batteridrevet enhet med helmasker, halvmasker.

Denne europeiske standarden angir minimumskrav for batteridrevet enheter med helmaske, halvmaske sammen med gass, partikkel eller kombinasjonsfilter. Godkjenningen dekker ikke utstyr beregnet for bruk i situasjoner der det er eller kan være fare for oksygen mangel (oksygen mindre enn 17% av volumet). Godkjenningen dekker delvis utstyr i forbindelse med flukt eller evakuering. Systemet må beskytte brukeren selv om systemet blir avbrutt eller slått av.

I tillegg til å være sertifisert etter EN12942 må det batteridrevne systemet også bli sertifisert opp mot et hodesett eller en maske. Når dette er testet vil det totale produktet (batterivifte + hodesett) få tildelt en klasse som definerer dens egenskaper til å beskytte.

KlasseLekkasje inn i maske (System på)Lekkasje inn i maske (System av)Test av slangestyrkeKrav til alarmsystemNBF
TM15 %5 %50 NNei20
TM20,5 %1 %100 NJa200
TM30,05 %0,1 %250 NJa2000

Det aktuelle produktet (batterivifte + hodesett) vil sammen med EN12942:KLASSE få definert en nominell beskyttelsesfaktor. (NBF). Vær oppmerksom på at flere land benytter egne beskyttelsesfaktore - vi benytter europeisk standard.

EN 14594 - Krav, prøving, merking 

Åndedrettsvern
- Trykkluftslange med regulator.

Denne europeiske standarden angir minimumskrav for kontinuerlig tilførsel av trykkluft til en hette eller maske.

I tillegg til å være sertifisert etter EN14594 må det systemet også bli sertifisert opp mot et hodesett eller en maske. Når dette er testet vil det totale produktet (trykkluft system + hodesett) få tildelt en klasse som definerer dens egenskaper til å beskytte.               

EN 14594:2005 - Krav, prøving, merking 

Åndedrettsvern  
- Trykkluftslange med regulator.

KlasseLekkasje inn i maskeKrav til alarmsystemTest av slangestyrkeTest av beltestyrkeTest av styrke på forsyningsslangeMaks trykk slangeNBF
1A10 %Nei50 N250 N250 N2 MPa10
2A10 %Nei250 N1000 N1000 N3 MPa10
1B2 %Nei50 N250 N250 N2 MPa50
2B2 %Nei250 N1000 N1000 N3 MPa50
3A0,5 %Ja50 N250 N250 N2 MPa200
3B0,5 %Ja250 N1000 N1000 N3 MPa200
4A0,05 %Ja50 N250 N250 N2 MPa2000
4B0,05 %Ja250 N1000 N1000 N3 MPa2000

* Dersom lufttilførselen er slått av, må ikke konsentrasjonen av CO2 overstige 3 %.

Det aktuelle produktet (trykkluft system + hodesett) vil sammen med EN14594:2005:KLASSE få definert en nominell beskyttelsesfaktor. (NBF). Vær oppmerksom på at flere land benytter egne beskyttelsesfaktore - vi benytter europeisk standard.