Europeiske sertifisering / godkjennings standard

EN 12941 - Krav, prøving, merking 

Åndedrettsvern
- Batteridrevet enhet med hjelm eller hette.

Denne europeiske standarden angir minimumskrav for batteridrevet enheter med en hjelm eller en hette med gass, partikkel eller kombinasjonsfilter. Godkjenningen dekker ikke utstyr beregnet for bruk i situasjoner der det er eller kan være fare for oksygen mangel (oksygen mindre enn 17% av volumet). Godkjenningen dekker ikke utstyr i forbindelse med flukt eller evakuering.

I tillegg til å være sertifisert etter EN12941 må det batteridrevne systemet også bli sertifisert opp mot et hodesett (hette, hjelm eller skjerm). Når dette er testet vil det totale produktet (batterivifte + hodesett) få tildelt en klasse som definerer dens egenskaper til å beskytte.

Klasse Lekkasje inn i maske Test av slangestyrke Krav til alarmsystem NBF
TH1 10 % 50 N Nei 10
TH2 2 % 100 N Ja 50
TH3 0,2 % 250 N Ja 500

Det aktuelle produktet (batterivifte + hodesett) vil sammen med EN12941:KLASSE få definert en nominell beskyttelsesfaktor. (NBF). Vær oppmerksom på at flere land benytter egne beskyttelsesfaktore - vi benytter europeisk standard.

EN 12942 - Krav, prøving, merking 

Åndedrettsvern
- Batteridrevet enhet med helmasker, halvmasker.

Denne europeiske standarden angir minimumskrav for batteridrevet enheter med helmaske, halvmaske sammen med gass, partikkel eller kombinasjonsfilter. Godkjenningen dekker ikke utstyr beregnet for bruk i situasjoner der det er eller kan være fare for oksygen mangel (oksygen mindre enn 17% av volumet). Godkjenningen dekker delvis utstyr i forbindelse med flukt eller evakuering. Systemet må beskytte brukeren selv om systemet blir avbrutt eller slått av.

I tillegg til å være sertifisert etter EN12942 må det batteridrevne systemet også bli sertifisert opp mot et hodesett eller en maske. Når dette er testet vil det totale produktet (batterivifte + hodesett) få tildelt en klasse som definerer dens egenskaper til å beskytte.

Klasse Lekkasje inn i maske (System på) Lekkasje inn i maske (System av) Test av slangestyrke Krav til alarmsystem NBF
TM1 5 % 5 % 50 N Nei 20
TM2 0,5 % 1 % 100 N Ja 200
TM3 0,05 % 0,1 % 250 N Ja 2000

Det aktuelle produktet (batterivifte + hodesett) vil sammen med EN12942:KLASSE få definert en nominell beskyttelsesfaktor. (NBF). Vær oppmerksom på at flere land benytter egne beskyttelsesfaktore - vi benytter europeisk standard.

EN 14594 - Krav, prøving, merking 

Åndedrettsvern
- Trykkluftslange med regulator.

Denne europeiske standarden angir minimumskrav for kontinuerlig tilførsel av trykkluft til en hette eller maske.

I tillegg til å være sertifisert etter EN14594 må det systemet også bli sertifisert opp mot et hodesett eller en maske. Når dette er testet vil det totale produktet (trykkluft system + hodesett) få tildelt en klasse som definerer dens egenskaper til å beskytte.               

EN 14594:2005 - Krav, prøving, merking 

Åndedrettsvern  
- Trykkluftslange med regulator.

Klasse Lekkasje inn i maske Krav til alarmsystem Test av slangestyrke Test av beltestyrke Test av styrke på forsyningsslange Maks trykk slange NBF
1A 10 % Nei 50 N 250 N 250 N 2 MPa 10
2A 10 % Nei 250 N 1000 N 1000 N 3 MPa 10
1B 2 % Nei 50 N 250 N 250 N 2 MPa 50
2B 2 % Nei 250 N 1000 N 1000 N 3 MPa 50
3A 0,5 % Ja 50 N 250 N 250 N 2 MPa 200
3B 0,5 % Ja 250 N 1000 N 1000 N 3 MPa 200
4A 0,05 % Ja 50 N 250 N 250 N 2 MPa 2000
4B 0,05 % Ja 250 N 1000 N 1000 N 3 MPa 2000

* Dersom lufttilførselen er slått av, må ikke konsentrasjonen av CO2 overstige 3 %.

Det aktuelle produktet (trykkluft system + hodesett) vil sammen med EN14594:2005:KLASSE få definert en nominell beskyttelsesfaktor. (NBF). Vær oppmerksom på at flere land benytter egne beskyttelsesfaktore - vi benytter europeisk standard.