Innføring, eksponering og produkt typer

Eksponering

Helserisiko på arbeidsplassen er en stor bekymring for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er viktig å huske på at noen stoffer kun representerer helserisiko når de kommer i kontakt med kroppen din. Du kan med andre ord unngå faren ved å eliminere eller forebygge kontakt. 

Farlige materialer tas opp i kroppen på tre måter:

 • SVELGING - gjennom munnen 
 • ABSORPSJON - gjennom huden, øynene
 • INNÅNDING - gjennom lungene

Den vanligste typen eksponering for de fleste helsefarer er inhalasjon. Dette innebærer pusting i støv, røyk, oljetåke, gasser fra løsemidler og andre ulike gasser. Denne typen eksponering må enten elimineres eller forebygges med ulike typer systemer alt etter ønsker eller komfort.

Tenotec AS har 40 års erfaring innen teknisk åndedrettsvern og har utstyr som dekker de fleste eksponeringstyper enten det er snakk om støv, røyk, oljetåke, gasser fra løsemidler eller andre typer gasser.

Pusting og inhalering

For å forstå hvordan skadelige stoffer kan påvirke kroppen ved innånding, tar vi en nærmere titt på puste prosessen. 

Når du tar et åndedrag, tas den oksygenrike luften som suges inn i kroppen gjennom munnen og nesen ned luftrøret og inn i lungene. I lungene dine, er det små luftblærer som kalles alveoler. Disse delikate luftblærer overfører oksygen fra luften til blodet ditt. Samtidig som oksygenen blir absorbert i blodet, blir karbondioksid overført fra blodet inn i luftblærene(alveolene). Når du puster ut, vil kroppen kvitte seg med karbondioksidet.

Risikoen forårsaket av luftbåren forurensning avhenger i hovedsak av: 

 • Den fysiske, biologiske og kjemiske egenskapene til forurensninger, deres størrelse og form
 • Konsentrasjon i luften og tid for eksponering
 • Volum av innåndet luft (ved raskere inhalering vil mer forurenset luft tas opp i kroppen.)

Hvilke typer “luft eksponeringer” er mulig å inhalere? 

Luftbårne partikler - støv, røyk og damp: Flere prosesser kan generere små partikler som er lette nok til å flyte i luften. Disse er også kjent som svevestøv, røyk og damp. 

STØV er solide aerosoler*, generert under prosessering av organiske og uorganiske stoffer. Faste partikler kan være mineral, metall, kull, tre eller beskjæret støv, samt fiber. (* AEROSOL -. Et stoff som består av svært fine partikler eller væskedråper suspendert i en gass)

RØYK er svært små partikler som kan være luftbårne, som dannes når oppvarmet konsentrasjon har fordampet i luften og så kondensert tilbake til en fast form. Dette skjer i for eksempel sveising og lodding. Røyk består av små partikler produsert ved ufullstendig forbrenning av materiale som har karbon i seg. Ofte kommer røyk fra prosesser som krever høy varme eller brenning som en del av produksjonsprosessen. 

GASSER er materialer som blir luftbårne ved romtemperatur. Gasser kan ha en lukt, men mange har det ikke. Enkelte gasser kan sees, men igjen, det finnes også dem som ikke kan ses. Gasser kan være tyngre enn luft, eller lettere enn luft, men i alle tilfeller kan gassene forflytte seg store distanser uoppdaget. 

DAMPER er stoffer som dannes når et fast eller flytende materiale fordamper. Materialer som fordamper lett ved romtemperatur inkluderer maling, tynnere eller andre løsemidler.

Passivt åndedrettsvern

Engangsmaske

Engangs masker mot støv:
Også omtalt som papirmaske, munnbind, BH-maske eller støvmaske. Designet for beskyttelse mot lave konsentrasjoner av støv, tåke, pollen etc

Fordeler:

 • Lett, engangs, relativt komfortabelt, og rimelig.

Begrensninger:

 • Minimal beskyttelse med begrenset tetning. De kan ikke brukes av personer med ansiktshår.

Sertifisering og forventet beskyttelsesfaktor:

 • EN149 NBF 4 - 50 avhengig av filter egenskap til produktet.

engangsmaske.jpg#asset:623

Halvmaske

Gjenbrukbare halvmaske: Også omtalt som filtermaske, gassmaske eller grisetryne. Halvmasker har en passform for ansikt med tetning som passer på nesen og under haken. Utbyttbare filtre er designet for å gi beskyttelse mot ulike typer luft forurensninger.

Fordeler:

 • Lett og gir god beskyttelse mot mange forurensninger.

Begrensninger:

 • Begrenset type av kapasitet på filtrene - kan ikke brukes verken i områder med høye konsentrasjoner av forurensninger eller i oksygen fattige atmosfærer.
 • Vanskelig å puste på grunn av tung pustemotstand.
 • Øyevern er ikke tatt hensyn til.
 • Selv om riktig filtre og tetning er på plass, kan man fremdeles oppleve eksponering av høye konsentrasjoner via øyne eller hud.
 • Høy Pustemotstand, utmattende ved tungt arbeid.

Sertifisering og forventet beskyttelsesfaktor:

 • EN405 NBF 4 - 50 avhengig av filter egenskap til produktet.
 • EN140 NBF 4 - 50 avhengig av tildelt klasse og filter egenskap til produktet.

halvmaske.jpg#asset:629

Gjenbrukbare helmaske

Også omtalt som filtermaske, gassmaske eller stridsmaske. Helmasker jobber på samme prinsippet som halvmasken. Ansiktsmasken utvider beskyttelsen rundt hele ansiktet, dekker øyne, nese, hake og munn.

Fordeler:

 • Full ansikt beskyttelse hvor et høyere nivå av åndedrettsvern er nødvendig eller
 • hvor øye- og ansiktsbeskyttelse er nødvendig.

Begrensninger:

 • Helmasker er tyngre enn halv-masker og ofte mindre behagelig for brukeren.
 • Kan ikke brukes for alle typer luft forurensninger og er begrenset av type og
 • kapasitet på filtrene. De kan ikke brukes i oksygen fattige atmosfærer.
 • Høy Pustemotstand, utmattende ved tungt arbeid.

Sertifisering og forventet beskyttelsesfaktor:

 • EN136 NBF 5 - 2000 avhengig av tildelt klasse og filter egenskap til produktet.

helmaske.jpg#asset:632

Aktivt åndedrettsvern

Batteridrevet åndedrettsvern

Også omtalt som vifteassistert eller viftebasert åndedrettsvern, friskluftmaske, filtermaske, luftmaske eller free-flow maske. Dette er den mest avanserte gruppen av personlig verneutstyr og gir en høy grad av beskyttelse selv for langvarig bruk. En batteridrevet vifte renser luften gjennom et partikkel eller gassfilter og blåser det til ansiktsmasken. Hetter, skjermer, hjelmer (til de fleste formål) helmaske og halvmaske er tilgjengelig.

Fordeler:

 • Store fordeler fra det positive trykket levert av viften inn i ansiktsmasken.Dette eliminerer utmattelse eller ubehag i forhold til passive systemer.
 • Ingen tilpasninger til ansiktet er nødvendig.

Begrensninger:

 • Ofte noe høyere kostnad i kjøp og vedlikehold.
 • Bruken er begrenset av levetiden på batteriet og viften kan ikke brukes i oksygenmangel miljøer(mindre enn 19,5% O2 VOL).

Sertifisering og forventet beskyttelsesfaktor:

 • EN12941 NBF 10 - 500 avhengig av tildelt klasse, og benyttet hodesett.
 • EN12942 NBF 10 - 2000 avhengig av tildelt klasse, og benyttet hodesett.

motorisert2.jpg#asset:635

Trykkluftdrevet åndedrettsvern: 

Også omtalt som trykkluftassistert eller trykkluftbasert åndedrettsvern, friskluftmaske, kompressormaske, luftmaske eller free-flow maske. Denne type åndedrettsvern gir ren og frisk luft til brukeren fra en stillestående kilde, for eksempel en kompressor eller komprimert luftflaske/bank. Hetter, skjermer, hjelmer (til de fleste formål) helmaske og halvmaske er tilgjengelig.

Fordeler: 

Trykkluftdrevet åndedrettsvern kan brukes i lange tidsperioder, og gir en høy grad av beskyttelse mot en rekke luft forurensninger. Systemene gir minimal pustemotstand og ubehag, er lette i vekt og er en rimelig investering med lav vedlikeholdskostnad. Disse systemene kan brukes som beskyttelse mot de fleste luft forurensninger. 

Begrensninger:

 • Uventet tap av luftkilden eliminerer beskyttelse for brukeren.
 • Luften skal leveres til maske eller hette gjennom en slange som kan være vanskelig å manøvrere og kan lett floke seg til.

Sertifisering og forventet beskyttelsesfaktor:

 • EN14594 NBF 50 - 2000 avhengig av tildelt klasse og benyttet hodesett.


trykkl2.jpg#asset:637

SCBA - Røykdykker systemer med bærbar luft: 

Også omtalt som røykdykkermaske, dykkermaske, brannmaske eller maske med bærbar luft. SCBA gir brukeren ren luft fra en luftflaske som bæres på brukeren. En ansiktsmaske med lungeautomat som automatisk forsyner luft når brukeren skaper undertrykk i masken. SCBA gir maksimal beskyttelse.

Fordeler:

 • Brukere bærer selv sin luftforsyning slik at en har forholdsvis fri bevegelse over et ubegrenset område.

Begrensninger:

 • SCBA enheter er dyre å kjøpe og vedlikeholde. Systemene veier en del og begrenser bruk i ca 40 minutter.
 • Personer med ansiktshår skal ikke bruke CBA/Røykdykker utstyr.

Sertifisering og forventet beskyttelsesfaktor:

 • EN137 NBF 2000

scba2.jpg#asset:639