Bransjer

Industri, sveis og metall

Industri er en fellesbetegnelser på at en omgjør råvarer til et produkt. Norsk industri har ikke alltid vært i den ligaen som vi nå befinner oss i. Den første såkalte industrien som startet i landet vårt var spinnerier og veverier rundt år 1840 som omgjorde ull til garn og til klær. Rikelig vannføring gjorde at spinneriene fikk mekanisk overførsel av produksjonen.

Les mer

Olje og gass

​Olje og gass er kanskje Norges største bransje både når det gjelder inntekter til staten, investeringer og andel av Norges totale verdiskapning. Går man femti år bak i tid var det få som visste hvilke enorme verdier som ligger på havbunnen vår.

Les mer

Helse, forskning og laboratorier

En viktig fremtids sak for menneskeheten er å holde oss friske. For å gjøre dette må man kontinuerlig jobbe med utvikling av moderne medisin. Medisin kommer ikke av seg selv og må forskes og utvikles på, gjerne med eksponering som en av følgene.

Les mer

Sanering og smittevern

Når vi i Tenotec bruker ordet sanering er det ofte forbundet med skade begrensing som gjør at personer skal utføre arbeid i en omgivelse med eksponering av farlig eller smittsom art. Typiske eksempel på dette kan være skade begrense farlig avfall, muggsopp, asbest, PCB eller lignende.

Les mer

Lakk og overflatebehandling

Overflatebehandling er en fellesbetegnelse på en prosess som forlenger produkt eller material i en lengre periode. Dette kan for eksempel være å forbedre utseende, øke sliteevnen eller å hindre korrosjon og rust.

Les mer

Bygg, tak, isolasjon og trevare industri

Trevareindustrien er Norges eldste industri. Flere fossefall gav god tilgang til kraft til å drive sagbruk og elveleie var en fin måte å transportere tømmer og sag verk ned til bygdene. I nyere tid har bransjen endret seg en del og vi har funnet nye måter å legge tak og isolere våre bygninger på.

Les mer

Stein, betong og mineralindustri

Norge har et rikt utvalg av mineraler og bergarter. Mange av våre mineraler er ikke lett tilgjengelige i Europa eller resten av verden forøvrig. Derfor har stein, betong og mineralindustri blitt en bra eksportvare for Norge.

Les mer

Renovasjon, avfall og gjenvinning

​For mange kanskje en av de viktigste bransjene med tanke på miljø og fremtid siden resirkulering betyr å bruke material som er betegnet som avfall som råstoff til å produsere nye varer eller ressurser. Hvem har vel ikke tenkt på alt avfallet som produseres i en normal husholdning – hva om store deler kan brukes om igjen? Men hva skjer med produktene før de ender opp hos forbrukere igjen?

Les mer

Jordbruk og landbruk

​Jordbruk og landbruk er en bransje med lang tradisjon og Tenotec har samarbeidet med denne bransjen siden starten på 70-tallet. I landbruket er eksponering av uorganisk og organisk støv og partikler veldig vanlig.

Les mer

Silo og mølledrift

Silodrift og mølledrift er også en av våre eldste bransjer og eksponering av støv kan i disse områdene være ekstreme. Lagring og forvaltning av korn og råvarer til mat stammer fra menneskets opprinnelse. I Norge finner vi spor etter kornproduksjon fra ca år 3700 f/kr. Prinsippet er det samme - høste, lagre og forvalte råvarer for bearbeiding senere. Nyere tid har modernisert prosessene en hel del, men det finnes fremdeles store brukergrupper som er utsatt for store mengder eksponering av organiske partikler. Organiske støv er støvet som finnes mest i jordbruk og landbruk.

Les mer

Utvinning og produksjon av kjemikalier

Utvinning og produksjon av kjemikalier er blitt en nødvendig del av den moderne hverdagen. Flere hverdags eksempler kommer frem når man bruker spesielle kjemikalier for å løsne en tett vask, eller som avfetting av felger på bilens søndagsvask.

Les mer

Offentlig tjeneste, feiing, vann og avløp

Offentlige etater med ansvarsområder som omhandler tjenester som feiing, vann og avløp gjør at våre hus, bygg og avløpssystem fungerer optimalt. Uten disse tjenestene hadde den moderne infrastrukturen vært på bristepunktet for lenge siden. Men hva med brukere som utfører disse oppgavene, hvordan bør de beskytte seg?

Les mer