Bygg, tak, isolasjon og trevare industri

Trevareindustrien er Norges eldste industri. Flere fossefall gav god tilgang til kraft til å drive sagbruk og elveleie var en fin måte å transportere tømmer og sag-verk ned til bygdene.
 
Ved bearbeiding av trevare enten til tømmer eller isolasjon har det alltid oppstått store mengder organiske partikler som er en usynlig fare mot lungene våre.

I nyere tid har bransjen endret seg og vi har funnet nye måter å bearbeide trevare, legge tak og isolere våre bygninger på. 

En ting har derimot ikke endret seg, nemlig partiklene. 

Trevareindustrien utsettes hver dag for små organiske partikler som kan være kreftfremkallende og isolasjonsmateriale som i dag ofte er fremstilt fra uorganiske materialer som glass og stein som kan gi alvorlige lungesykdommer type stein lunge.

Våre produkter er tilpasset brukere som ønsker lette og bevegelses frie systemer med god beskyttelse.

Utvalgte produkter innenfor bransjen Bygg, tak, isolasjon og trevare industri: