Renovasjon, avfall og gjenvinning

For mange kanskje en av de viktigste bransjene med tanke på miljø og fremtid siden resirkulering betyr å bruke material som er betegnet som avfall som råstoff til å produsere nye varer eller ressurser. Hvem har vel ikke tenkt på alt avfallet som produseres i en normal husholdning – hva om store deler kan brukes om igjen? Men hva skjer med produktene før de ender opp hos forbrukere igjen?

Blant materialer som ofte blir resirkulert finner vi glass, kartong, stål og andre metaller, tekstil og plast. Disse materialene gjennomgår gjerne en prosess for å kunne brukes om igjen. Dette er kjempebra for miljøet. 

Så, vi er enig i at gjenvinning og resirkuleringsanlegg gjør en kjempejobb. Derimot er ikke dette en jobb som gjør seg selv.
Ofte må disse anleggene forbrenne, eller bearbeide materialene på en slik måte at det oppstår skadelige støv og partikler eller gasser og damper som en må beskytte seg mot.
I tillegg til dette kan det også oppstå en forråtnelsesprosess som skaper H2S (gjødsel gass) som fortrenger oksygen.

Tenotec har produkter, erfaring og ikke minst kunnskapen til å beskytte denne bransjen. 

Utvalgte produkter innenfor bransjen Gjenvinning og resirkulering: