Helse, forskning og laboratorier

En viktig fremtids sak for menneskeheten er å holde oss friske. 

For å gjøre dette må man kontinuerlig jobbe med utvikling av moderne medisin.
Medisin kommer ikke av seg selv og må forskes og utvikles på, gjerne med eksponering som en av følgene.

Noen hevder at den største trusselen mot menneskeheten er nettopp utbrudd av ulike sykdommer og epidemier. 

Eksempler på disse kan være SARS, Ebola eller våre nye multiresistente bakterier som helsevesenet verden over virkelig gjør en god innsats for å holde i sjakk.

For at helsevesen og forskere skal kunne fortsette sitt arbeide og pasienter skal kunne beskyttes fra seg selv, eller omgivelsene trygges fra pasienten. For at en skal lykke med dette er det kritisk at både utstyr og rutiner er på plass. 

Tenotec jobber tett sammen med norsk helsevesen og ulike offentlige og private instanser rundt utstyr for høysmitte og beredskap. 

Utvalgte produkter innenfor bransjen Helse, forskning og laboratorier: