Industri, sveis og metall

Industri er en fellesbetegnelser på at en omgjør råvarer til et produkt. Norsk industri har ikke alltid vært i den ligaen som vi nå befinner oss i. 

Den første såkalte industrien som startet i landet vårt var spinnerier og veverier rundt år 1840 som omgjorde ull til garn og til klær. Rikelig vannføring gjorde at spinneriene fikk mekanisk overførsel av produksjonen.

På 1900 tallet startet moderne tungindustri å innta landet vårt. Igjen var det tilgangen til vannkraft og billig strøm som gjorde at flere større giganter valgte å starte sin virksomhet her i landet. 

Det skulle derimot ta enda 70 år før Tenotec leverte sitt første motoriserte friskluftsystem til den norske aluminiumindustrien.


Våre kunder innen industri, sveis og metall har alle til felles at de skaper noe. Bransjen omgjør råvarer til unike og ofte spektakulære byggverk som ofte overgår seg selv hver gang. 

Vi i Tenotec blir stadig imponert over hva norsk ingeniørkunst og dyktige industriarbeidere kan bygge. Vi har jobbet tett mot norsk industri siden oppstarten og dette er en bransje vi betjener med et ydmykt bukk. 

Brukere i denne bransjen arbeider med råvarer som ofte ikke er egnet som eksponert mot lunger eller andre organer. 

Vi har spesialisert oss på produkter som er utviklet for å beskytte denne brukergruppen. Enten det er snakk om generelt industristøv, sveis og metallsprut, lakkering, overflatebehandling eller mer kompliserte eksponeringer som krever spesial kompetanse. 

Utvalgte produkter innenfor bransjen Industri, sveis og metall: