Jordbruk og landbruk

Jordbruk og landbruk er en bransje med lang tradisjon og Tenotec har samarbeidet med denne bransjen siden starten på 70-tallet. I landbruket er eksponering av uorganisk og organisk støv og partikler veldig vanlig.

Uorganiske støv kommer eksempelvis fra jordstøv som frigjøres ved bearbeiding eller arbeid med rotvekster. Asbest som tidligere ble benyttet i bygningsmaterialer gir også fra seg mineralstøv som er kreftfremkallende. Metallstøv er også en uorganisk støvform som gjerne er til stede i sveiserøyk. 

Organiske støv er støvet som finnes mest i jordbruk og landbruk.
Denne typen støv kan være støv og organiske partikler fra fjær, dyrehår, hudpartikler, mel, høy, halm, strø, gjødsel, trevirke, grønnsaker og flere andre.
Organiske støv er det støvet som er mest helseskadelig. Dette er fordi slikt støv inneholder mikroorganismer og bakterier. 

Disse kan på sin side inneholde eller produsere giftstoffer som kan gi allergi eller føre til astma bronkitt og kols.

Noen timer etter arbeid i organiske støv er det mange som opplever «piping» i lungene og flere influensalignende symptomer som kuldefølelse, verk i kropp og feber. Feberen kalles gjerne for inhalasjonsfeber eller «gift feber» og er et tegn på at man har pustet inn store mengder sporer eller andre organiske mikroorganismer.

Husk at man også i landbruket finner store mengder ammoniakk – dette er spesielt for bønder som driver med gris og fjørfe produksjon. Gjerne fordi fôret er ammoniakk behandlet. Ammoniakk gjør at flimmerhårene i luftveiene som skal fungere som en menneskelig støvmaske slutter å fungere og man blir mer utsatt for eksponering av støv.

Landbruket er en høyt eksponert brukergruppe som heldigvis har innført en god HMS politikk. Vi samarbeidet med flere av landets største landbruksleverandører og flere rådgivings instanser om å trygge landbruket og jordbruket mot disse eksponeringene. Ta kontakt med oss for en erfaren prat om hvordan du kan få en bedre landbruks,- hverdag.

Filter med beskyttelse mot ammoniakk:

Utvalgte produkter innenfor bransjen Jordbruk og landbruk: