Utvinning og produksjon av kjemikalier

Utvinning og produksjon av kjemikalier er blitt en nødvendig del av den moderne hverdagen.

Flere hverdags eksempler kommer frem når man bruker spesielle kjemikalier for å løsne en tett vask, eller som avfetting av felger på bilens søndagsvask.

Ulike kjemiske stoffer brukes for å gi produkter ønskede egenskaper - gjøre dem myke eller harde, vaskbare eller vannavstøtende, gjennomsiktige eller fargerike.
De inngår i klær, møbler, elektronisk utstyr og en rekke andre produkter. Kjemikalier er nødvendige i mange ulike industriprosesser, og de brukes i stort omfang.
EU-landene produserte i 2010 nærmere 340 millioner tonn kjemikalier (Eurostat 2011).

Samtidig mistenkes kjemikalier for å være en medvirkende årsak til en rekke sykdommer og helseskader, og til at forekomsten av disse øker.

For å beskytte seg mot kjemikalier er det viktig at bruker vet hvilke kjemikalier han eksponerer seg mot, hva som skjer dersom egenskapene eller omgivelsene endres og hvilket utstyr som egner seg for beskyttelse mot kjemikaliene. 

Det er satt krav til utgivelse av et sikkerhetsdatablad av kjemikalier. Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Her skal man også finne informasjon om hvordan man beskytter seg og hvilke type verneutstyr som skal benyttes.
Ta gjerne kontakt med oss for en konsultasjon av en arbeidsprosess eller datablad. 

Utvalgte produkter innenfor bransjen Utvinning og produksjon av kjemikalier: