Lakk og overflatebehandling

Overflatebehandling er en fellesbetegnelse på en prosess som forlenger produkt eller material i en lengre periode. Dette kan for eksempel være å forbedre utseende, øke sliteevnen eller å hindre korrosjon og rust.

Bransjen benytter gjerne først sandblåsing for å fjerne gamle maling eller rester av lakk. Ved sandblåsing kreves produkter med høy beskyttelsesfaktor. Ved behandling av nye materialer brukes gjerne flere komponenter som gjør at overflaten skal være mest mulig holdbar mot omgivelsene. Disse materialene kan gjøre noe med atmosfæren brukeren befinner seg i og dermed må en beskytte seg.

Etter prosessen er foretatt skal man gjerne behandle med stoffer som holder den nye lakken eller malingen på plass. Slike prosesser kan være kompliserte og krever tid, noe som gjør at et skikkelig ånderettsvern skal være høyt prioritert uansett hvor lenge arbeidet skal vare.

Våre produkter er utarbeidet for å tåle den ekstreme påkjennelsen denne bransjen utsettes for og på samme måte beskytte brukeren enda bedre enn noen gang.

Vi ha alt innen personlig ånderettsvern til lakk og overflateindustri.

Utvalgte produkter innenfor bransjen Lakk og overflatebehandling: