Offentlig tjeneste, feiing, vann og avløp

Offentlige etater med ansvarsområder som omhandler tjenester som feiing, vann og avløp gjør at våre hus, bygg og avløpssystem fungerer optimalt. Uten disse tjenestene hadde den moderne infrastrukturen vært på bristepunktet for lenge siden. Men hva med brukere som utfører disse oppgavene, hvordan bør de beskytte seg?

Offentlig ansatte eller innleide selskaper som jobber eksempelvis innenfor feiervesenet eksponeres for sot, meget små partikler av nesten rent karbon som oppstår ved ufullstendig forbrenning av organiske materialer. Sot er en uønsket forurensing fra ildsteder og forbrenningskamre og er helseskadelig ved langtidseksponering. 
En annen eksponering som feiervesenet kan bli påvirket av er kvarts eller asbest som gjerne finnes i gamle piper. Når feieren feier pipene vil det uorganiske mineralet bli revet opp og frigjort opp i pipen der som feieren står og arbeider.

I tillegg til feiere er også vann og avløp en viktig tjeneste. Vanligvis er disse tjenestene lokalisert under bakken i kum og rør – vi anbefaler derfor at det alltid tas en vurdering om filter er tilstrekkelig med tanke på luftkvalitet. Dersom luften frikjennes i balanseforhold Oksygen, Co2 og H2s med mer, vil et filter kunne beskytte mot flesteparten av de organiske og organiske gassene og dampene sammen med eventuelle syrer og amminene.
Vi rådgir gjerne dere som brukere! Ta kontakt for en uforpliktende prat.  

Utvalgte produkter innenfor bransjen Offentlig tjeneste, feiing, vann og avløp: