Olje og gass

Olje og gass er kanskje Norges største bransje både når det gjelder inntekter til staten, investeringer og andel av Norges totale verdiskapning.
Går man femti år bak i tid var det få som visste hvilke enorme verdier som ligger på havbunnen vår.

Det skulle vise seg for alvor da Ekofisk som for øvrig er det største oljefeltene som noen gang er funnet til havs ble oppdaget i 1969. Etter dette har den norske petroleumsnæringen skutt enorm fart.

Det krever selvsagt sin kompetanse for å hente olje og gass opp fra sjøbunnen. Samtidig er dette en operasjon som krever stor risiko innsats fra de ansatte.

Den norske petroleums bransjen har kanskje de strengeste HMS kravene av samtlige bransjer men ikke uten grunn, næringen har nemlig hatt sin del av tragiske hendelser, noe som har ført til disse strenge HMS kravene.

Når man arbeider med utvinning av petroleums produkter skal utstyret være sikret og sertifisert riktig.  I tillegg er periodisk ettersyn en viktig del av utstyrsparken.

Vi har produkter som er tilpasset dagens petroleums teknologi og er tid testet for ekstremt bruk. I de fleste tilfeller skal utstyret tilpasses jobben som skal utføres.  Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Utvalgte produkter innenfor bransjen Olje og gass: