Sanering og smittevern

Ordet sanering stammer fra det latinske ordet «sanare» som betyr tiltak for å rive eller ordne.

Når vi i Tenotec bruker ordet sanering er det ofte forbundet med skadebegrensing som gjør at personer skal utføre arbeid ved eksponering av farlig eller smittsom art.

Typiske eksempel på dette kan være skadebegrense farlig avfall, muggsopp, asbest, PCB eller lignende. 

I de fleste tilfellene stilles det strenge krav til utstyr og internkontroll av dette. I tillegg skal utstyr saneres etter bruk for å begrense kontaminasjon etter arbeid.

Smittevern inngår som en viktig bransje for oss og skal bidra til å hindre at farlig smitte oppstår og/eller spres i en befolkning. Smittevern arbeid er regulert gjennom smittevernloven med tilhørende forskrifter som også går på tvers av landegrensene med internasjonale regler om tiltak.

Smittevern spenner seg fra den minste støvmasken til moderne lufttett høy smitte isolat med slusestyring.

Tenotec har løsninger for arbeid og innsats ved smittevern enten du skal beskytte deg mot atmosfæren en skal oppholde seg i, eller om du skal beskytte atmosfæren fra kontaminert utstyr, mennesker/dyr.

Utvalgte produkter innenfor bransjen Sanering og smittevern: