Silo og mølledrift

Silodrift og mølledrift er også en av våre eldste bransjer og eksponering av støv kan i disse områdene være ekstreme. 

Lagring og forvaltning av korn og råvarer til mat stammer fra menneskets opprinnelse. I Norge finner vi spor etter kornproduksjon fra ca år 3700 f/kr. Prinsippet er det samme - høste, lagre og forvalte råvarer for bearbeiding senere. Nyere tid har modernisert prosessene en hel del, men det finnes fremdeles store brukergrupper som er utsatt for store mengder eksponering av organiske partikler. Organiske støv er støvet som finnes mest i jordbruk og landbruk. 

Denne typen støv kan være støv og organiske partikler fra fjær, dyrehår, hudpartikler, mel, høy, halm, strø, gjødsel, trevirke, grønnsaker og flere andre. 
Organiske støv er det støvet som er mest helseskadelig. Dette er fordi slikt støv inneholder mikroorganismer og bakterier. 

Disse kan på sin side inneholde eller produsere giftstoffer som kan gi allergi eller føre til astma bronkitt og kols.

Noen timer etter arbeid i organiske støv er det mange som opplever «piping» i lungene og flere influensalignende symptomer som kuldefølelse, verk i kropp og feber. Feberen kalles gjerne for inhalasjons feber eller «gift feber» og er et tegn på at man har pustet inn store mengder sporer eller andre organiske mikroorganismer.

Ved silodrift har man også fare for at det oppstår forråtnelse i produktene som lagres over tid. Denne prosessen kan føre til utvikling av H2S (gjødel gass) som fortrenger oksygen. Man vi derfor i begrenset ventilert område ha behov for annen type verneutstyr enn filter. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Tenotec har levert utstyr til silo og mølledrift siden starten på 70 tallet. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby.

Utvalgte produkter innenfor bransjen Silo og mølledrift: