Stein, betong og mineralindustri

Norge har et rikt utvalg av mineraler og bergarter. Mange av våre mineraler er ikke lett tilgjengelige i Europa eller resten av verden forøvrig. Derfor har stein, betong og mineralindustri blitt en bra eksportvare for Norge. 

Norges lange kyst med gode havner for utskipning, et høyt teknologisk nivå og god kunnskap om bransjen er viktige konkurransefortrinn som gir muligheter for fortsatt vekst for mineralproduksjon i Norge.

Ved utvinning av mineraler vil det ofte foretas sprenging og knusing av råvarene slik at det oppnås ferdig resultat i henhold til markedets etterspørsel.

En slik prosess vil medføre store mengder støv og partikler. Støv og partikler i form av mineraler betegnes ofte som uorganiske partikler og vil ha en negativ virkning på lungene.
Noen former av mineralstøv som eksempelvis asbest og kvarts har i tillegg en utforming med skarpe kanter som gjør at de kan festes på lungeveggen og gjøre store skader på opptak av oksygen og i tillegg føre til kreft.

Langtidseksponering av støv og partikler fra mineraler(eks kvarts) er en vanlig årsak til silikose eller «steinlunge» som det også kalles.

Det skadelige mineralet inntar lungeveggen og gjør skade på organet. Organet vil deretter forsøke å helbrede seg ved å danne arr som igjen fører til redusert funksjon til lungevevet.

Partikler finnes i større og mindre varianter hvor de største «partiklene» er store nok til å holde i hendene mens det minste og fineste støvet ligger i luften og kan bruke opp til 14 dager på å falle 1 meter. 

Vi i Tenotec har lang erfaring med å beskytte brukere mot støv og partikler. Spør oss om utstyr tilpasset ditt behov.

Utvalgte produkter innenfor bransjen Stein, betong og mineralindustri: