Microchem 4000 Model 122, Type 3,4,5 XX Large

Microchem 4000 Model 122, Type 3,4,5 XX Large

About

Ansell Microgard Ltd

Microchem 4000 Model 122, Type 3,4,5 XX Large

Varenummer: TT19845

Contact us More information

By signing in, you will be able to access extended information, certificates, data sheets and attachments about our products. Login / register

Details

Type 3, 4 og 5, antistatisk, barriere mot radioaktivt støv og smittestoffer.

Unikt 5-lags stoff tilbyr en eksepsjonell all-round kjemisk barriere.
MICROCHEM® 4000 har blitt testet mot over 190 kjemikalier.
MICROCHEM® 4000 er utformet for å gi en eksepsjonell barriere mot organiske og uorganiske kjemikalier og biologiske midler.

Passer til: Produksjon av kjemikalier | Håndtering av kjemikalier | Bulktransport av kjemikalier | Farlig industriavfall | Beskyttelse mot oljeslam (for oljeboring) | Rehabilitering og opprydding av land | Oppsamling av kjemikaliesøl.

For kjemisk gjennombruddstid besøk www.microgard.com

Contact us

Send off to a colleague