Anbefaler skjerping av svevestøvgrenser

Anbefaler skjerping av svevestøvgrenser

Statens vegvesen, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å skjerpe grensene for tillatt mengde svevestøv i luften. Grunnen er at det viser seg å være helseskadelig ved langt lavere nivåer enn tidligere antatt. 

Les artikkelen.