Et livsfarlig vindpust

Et livsfarlig vindpust

På sin første arbeidsdag i sauefjøset pustet Ole inn en dødelig gjødselgass. Ti minutter etter at bonden Sverre fant ham livløs og ringte 113, landet ambulansehelikopteret på jordet utenfor.

Den farlige gjødselgassen

Når husdyrmøkk brytes ned for å bli flytende naturgjødsel, dannes gasser som karbondioksid, metan, ammoniakk og hydrogensulfid. Den sistnevnte er en poteniselt dødelig giftgass som skader nervesystemet, andre fortrenger oksygen og kan føre til kvelning.

I en gjødseltank dannes det ofte en skorpe på toppen. Når det røres eller tappes for å gjøre den flytende gjødselen klar til spredning på jordet, kan skorpelaget sprekke og slippe ut bobler med høy konsentrasjon av gjødselgasser. Noen av dem er luktfrie.

Den som da er i nærheten og puster inn mye av dette, er i akutt fare. De fleste ulykker med gjødselgass skjer i forbindelse med at det røres, pumpes eller tappes gjødsel i et område med vindstille eller lite luftsirkulasjon.

Les artikkelen.