Få yrkessjåførar har gassmaske i bilen

Få yrkessjåførar har gassmaske i bilen

Hos Øren Transport i Høyanger har sjåførane eingongsgassmasker liggande i bilane. Tanken er at sjåførane då lettare skal kome seg ut frå ei eventuell tunnelulukke, seier dagleg leiar Per Andreas Øren.

– Å snu eit vogntog inne i ein tunnel er ikkje så lett i dei tunnelane vi har. Då kan dei ta på seg gassmaska som ligg lett tilgjeneleg i bilen, og så gå over i ein personbil og kome seg ut.

Les artikkelen.