Vårt kvalitetssystem er sertifisert iht. ISO 9001:2015

Vårt kvalitetssystem er sertifisert iht. ISO 9001:2015

Vi har lagt ned masse arbeid i videreutvikling av vårt kvalitetssystem og vi er glade for at dette nå er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015. 

Vårt selskap jobber hele tiden for å forbedre rutiner og håndteringsevne og det er viktig for oss å ha et solid kvalitetssystem som vi kan vokse videre i. 
Denne ISO sertifiseringen er vår første. ISO 9001 er en prestisjetung sertifisering som er høyt anerkjent og den mest brukte HMS/kvalitets sertifiseringen verden over.

Les artikkelen.